Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

inloophuis Hengelo

Welkom op de pagina van het inloophuis Hengelo

Het inloophuis Hengelo biedt warmte en een luisterend oor aan iedereen die behoefte heeft aan ontspanning of ontmoeting.

Bijvoorbeeld een kop koffie of thee drinken, praatje maken, krant lezen, douchen, spelletje doen, was draaien of een potje biljarten. Iedereen is welkom. Er wordt hier niemand iets verplicht.

Lees hier de Pareltjes, anekdotes uit het inloophuis Hengelo.


Wees welkom op maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur en op zondag van 19:00 tot 21:30 uur.

Zondag 28 mei, eerste Pinksterdag, is het inloophuis Hengelo gesloten.

Op maandag 29 mei, tweede Pinksterdag wordt er tussen 13:00 en 15:00 uur een gratis lunch georganiseerd.

Het is belangrijk dat iedereen in het inloophuis zich aan de huisregels houdt.

Daarnaast volgen we uiteraard de gezondheidsregels en -aanbevelingen van de Nederlandse overheid.

Bel ons op 0618 209 581.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 13:00-16:00 uur en zondag: 19:00-21:30 uur.

Daarnaast is er vaak op de laatste zondag van de maand een gratis lunch van 13:00 – 15:00 uur

We worden ondersteund door diverse kerken in Hengelo, particulieren, instanties en het Hengelose bedrijfsleven.

We zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat de aan onze Stichting gedane giften, gezien het belang voor de samenleving, kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Voor meer (ANBI-) informatie klikt u hier: https://inloophuishengelo.wordpress.com/anbi-gegevens/


Contact:

Inloophuis Hengelo
De Wetstraat 29
7551 GA Hengelo
Tel: 0618 209 581 Mail: info@inloophuishengelo.nl

Stuur ons een bericht


Copyright Inloophuis Hengelo – Alle rechten voorbehouden