ANBI-gegevens

Op deze pagina worden de gegevens verstrekt over het inloophuis Hengelo, zoals dat wordt voorgeschreven door de Nederlandse belastingdienst.

NaamStichting Inloophuis Hengelo
AdresDe Wetstraat 29
7551 GA Hengelo
Telefoon074 – 243 8056
RSIN800 225 181
KvK nr.410 30 595

Doelstellingen

Het inloophuis Hengelo biedt een veilige huiskamer waar plaats is voor een kop koffie, een praatje, een spelletje of het lezen van de krant. Indien nodig kan de bezoeker zich scheren, douchen of een wasje draaien.

De vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar bieden een luisterend oor, zonder dat daar voor de bezoekers consequenties aan vast zitten.

Het inloophuis Hengelo is opgericht en wordt mede in stand gehouden door de Christelijke kerken in Hengelo.

Beleidsplan

Doelen komende jaren

Mensen in de samenleving een plek blijven bieden om elkaar te ontmoeten op een ongedwongen vrijblijvende manier. Dit onder het genot van een kopje koffie of thee.

Wijze van verwerving van inkomsten
  1. Giften (kerken en particulier)
  2. Sponsoring diverse bedrijven (eventueel in natura)
  3. Bijdragen van de bezoekers
  4. Subsidie van de gemeente Hengelo
Wijze van beheer en de besteding van het vermogen van het inloophuis Hengelo

De aan het inloophuis Hengelo toevertrouwde activa en passiva worden op een verantwoorde wijze beheerd door het bestuur, met name door de penningmeester.

Alle functies binnen het inloophuis Hengelo worden bekleed door vrijwilligers.

Functie en namen van de bestuurders

VoorzitterBen
SecretarisHans
PenningmeesterJaap
Alg. bestuurslid inkoop & beheerCees
Alg. bestuurslidIrene
Alg. bestuurslid / PRJeannet
Alg. bestuurslid / RoostermakerEdwin
i.v.m. de veiligheid van ons en onze bezoekers, kennen we elkaar alleen bij de voornaam.
Uiteraard zijn de volledige namen van het bestuur, middels het contactformulier, o.v.v. de reden van het verzoek op te vragen bij de stichting. Ook zijn deze bij de kamer van koophandel bekend en opvraagbaar.

Beloningsbeleid t.a.v. de beleidsbepalers

Daar kunnen we kort over zijn. Er is geen beleid nodig, aangezien de beleidsbepalers net als alle andere vrijwilligers van het inloophuis Hengelo hun werk onbezoldigd uitvoeren.

Actueel verslag van de activiteiten

  • Door de maatregelen rond COVID-19 lagen alle activiteiten stil. Heel voorzichtig wordt per 1 juli 2020 de boel weer opgestart. Voorlopig is het inloophuis Hengelo alleen op de woensdagmiddag geopend, in blokken van een uur.
  • Het inloophuis Hengelo is in principe (in de normale situatie) elke doordeweekse middag geopend, alsmede op de zondagavond.
  • Op de laatste zondag van de maand wordt er een lunch bereid en geserveerd aan onze bezoekers.
  • Daarnaast wordt er met het Sinterklaasfeest een bonte avond gehouden met kleine geschenken voor de bezoekers.

Financiële verantwoording 2020

Toelichting

Over 2019 is het volgende rapport opgesteld:

Het bestuur van het inloophuis Hengelo meent hiermee aan de informatieplicht in opdracht van de Nederlandse belastingdienst te hebben voldaan.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: